Je hebt gekozen voor:

Graag nog even onderstaande gegevens invullen:

 

Hoe kunt u betalen?

De verschuldige contributie of cursusgeld wordt via automatische incasso geint. In de bijlage van de bevestigingsmail vind je het machtigingsformulier. Met deze machtiging geef je Atelier ‘78 toestemming om ineens of in negen termijnen de contributie van je rekening af te schrijven.

Als je kiest voor het betalen in negen termijnen dan wordt hiervoor €10,- administratie kosten in rekening gebracht.

Als je kiest voor een bankoverschrijving, dan graag binnen 10 dagen het verschuldigde bedrag overmaken!

De contributie bedraagt €172,50 zonder docent en €337,50 met docent. Voor de cursus Weven en textiel bedraagt de contributie € 200,-.

Deze bedragen kunnen jaarlijks wijzigen.

 

We willen je op het volgende attenderen:

Als je je inschrijft voor een cursus met of zonder docent ben je meteen ook ingeschreven als lid van onze vereniging. Als lid heb je rechten en plichten die staan omschreven in onze statuten en huishoudelijk reglement.
Je inschrijving als lid betekent ook dat je lidmaatschap zonder tijdige opzegging automatische steeds voor een jaar wordt verlengd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 aug tot 1 aug. Opzegging lidmaatschap vóór 1 juli.