Meedoenjaar 2018

Ook in 2018 kunnen minima in Tilburg weer rekenen op de meedoenregeling. Zowel de hoogte van het budget (€ 100,00) als de inkomensgrens (130% van het sociaal minimum) blijven ongewijzigd. Verreweg de grootste groep krijgt de regeling weer automatisch toegekend. Zij ontvangen in de tweede week van januari daarover een toekenningsbrief. Aanvragen van de regeling kan pas na de tweede week van januari. Men dient eerst even af te wachten of de regeling mogelijk automatisch toegekend is. Heeft men in de tweede week nog geen brief gehad en is er wel recht op de regeling, dan kan men de regeling online aanvragen.

Nieuwe contactpersoon gemeente voor de meedoenregeling
Per 1-1-2018 ga ik met pensioen en ben ik dus niet meer beschikbaar als contactpersoon voor jullie met betrekking tot de meedoenregeling. Ik blijf na 1-1-2018 nog wel enkele maanden beschikbaar als ondersteuning voor de nieuwe contactpersoon.
Per 1-1-2018 wordt ik opgevolgd door :
Ingrid Verhoeven
Coördinator Meedoenregeling voor de gemeente.
e-mailadres:  
telefoon: 013-542 98 55